Salfinograf

Zastupnici smo svetskog brenda Rudolf Riester za Srbiju. 

Salpingograf – dizajniran za histerosalpingografiju i dijagnozu plodnosti prema prof. Dr Schultze.

prof. Dr Schultze, ovaj dokazano kvalitetan instrument Riestera, koristi se u dijagnostici plodnosti i histerosalpingografiji. Omogućuje da se napravi tačna rendgenska kontrastna slika maternične šupljine i jajovoda i koristi se kao jednostavan test za prolaznost tubula. Histerosalpingografija služi za dobijanje rentgenske kontrastne slike grlića materice, šupljine materice i lumena tubusa.

  • Kvalitetni manometar sa opsegom od 0 do 200 mm Hg prikazan u stepenicama od 10 mm Hg
  • Visokokvalitetni fini mehanički sloj sa hromiranim metalnim delovima
  • Instrument se takođe može očitati u mraku zahvaljujući luminiscentnoj supstanci koja se koristi na skali
  • Pritisak stvoren pomoću 20 ml šprice preko Luer-konektora Uklj. 3 hromirana zaptivajuća konusa u malim, srednjim i velikim dimenzijama
  • Držite uređaj za dva stezaljka za fiksaciju materice
  • Komplet u kućištu otpornom na udarce

Dijagnoza plodnosti

Preporuke lekara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ime doktora
Doktor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ime Doktora
Doktor