O Nama

#1 Distributer Vrhunske Medicinske Opreme

Preduzeće INEL d.o.o. iz Novoga Sada bavi se distribucijom i prodajom medicinske opreme. Oprema koju Vam nudimo je od renomiranih proizvođača iz svojih oblasti medicine, pa Vam možemo ponuditi ne samo povoljne cene nego i servis, rezervne delove, kompletnu tehničku podršku, instalaciju i obuku. Spektar proizvoda koje nudimo je veoma širok. Pri izboru stranih partnera sa kojima sarađujemo, rukovodili smo se pre svega kvalitetom proizvoda.

Postojimo od 1992. godina na ovom tržistu

i uživamo izvesnu reputaciju i ugled.

Kompanije čiji smo distributeri odnosno zastupnici su renomirani svetski proizvođači medicinske opreme, poznati kako u svetu tako i na našem tržištu. INEL d.o.o. u svom standardnom programu radi desetak takvih proizvođača, pa je spektar naše ponude veoma širok.

Naša misija jeste da svojim kupcima obezbedimo tačnu i pouzdanu distribuciju medicinskih sredstava, koja je u skladu sa odredbama Dobre distributivne prakse, istovremeno obezbeđujući kvalitetne proizvode u skladu sa važećim Standardima i Zakonima, čiji će kvalitet istovremeno biti i u skladu sa zahtevima naših kupaca.

Da bi ostvarili primarni cilj – visok kvalitet proizvoda i usluga uz zadovoljnog korisnika, angažovali smo stručne kadrove i široku lepezu proizvoda,  koja će uvek ići u korak sa trendovima i novitetima na tržištu medicinskih sredstava i odgovoriti na aktuelne zahteve kupca.

Naša misija jeste da svojim kupcima obezbedimo tačnu i pouzdanu distribuciju medicinskih sredstava, koja je u skladu sa odredbama Dobre distributivne prakse, istovremeno obezbeđujući kvalitetne proizvode u skladu sa važećim Standardima i Zakonima, čiji će kvalitet istovremeno biti i u skladu sa zahtevima naših kupaca.

Da bi ostvarili primarni cilj – visok kvalitet proizvoda i usluga uz zadovoljnog korisnika, angažovali smo stručne kadrove i široku lepezu proizvoda,  koja će uvek ići u korak sa trendovima i novitetima na tržištu medicinskih sredstava i odgovoriti na aktuelne zahteve kupca.

Osnovni principi Politike kvaliteta preduzeća INEL d.o.o., Novi Sad  jesu:

  • obezbeđenje proizvoda i usluga koje u potpunosti zadovoljavaju zahteve, pot­rebe i oče­ki­va­nja kupaca je poslovni prioritet svih naših ak­tiv­nos­ti – pravo merilo našeg uspeha je ocena, koju kroz ocenu kvaliteta naših proizvoda i usluga, o nama daje kupac;
  • Sistemom menadžmenta kvalitetom obuhvaćene su sve organizacione jedinice/sektori, koje doprinose obezbeđenju zahtevanog kvaliteta proizvoda i usluga, adekvatne uslove rada, kao i potrebnu obuku svih zaposlenih;
  • na eventualne primedbe ili komentare kupaca reagujemo profesionalno, hitno, odgovorno i efikasno preduzimajući potrebne mere u najkraćem roku, kako bi otklonili uzrok neusaglašenosti i unapredili procese;
  • sa svim zainteresovanim stranama ostvarujemo partnerski – obos­tra­no koristan od­nos i dugoročnu saradnju; 
  • svi zaposleni su odgovorni za primenu propisane dokumentacije i pos­ti­za­nje traženog kva­li­te­ta kako proizvoda, tako i procesa;
  • u okviru realizacije naših aktivnosti primenjujemo kontrolu i eliminaciju uočenih neusaglašenosti pravovremenim reagovanjem i preduzimajući efektivne korektivne mere kako bi otklonili uzrok date neusaglašenosti i sprečili njenu ponovnu pojavu;
  • poštujemo i sprovodimo sve zakone i propise Republike Srbije koji regulišu oblast nabavke i distribucije medicinskih sredstava;
  • uključujući zaposlene u razvoj organizacije, koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbeđujemo sredinu u kojoj su oni motivisani, a istovremeno imaju mogućnost da svojim delovanjem i radom afirmišu sebe, a sve u skladu sa prihvaćenom Politikom kvaliteta.

Istaknuti Proizvodi

 RIESTER, dijagnostički instrumenti

seca, medicinske vage i visinomeri

KARL STORZ, uređaji za endoskopiju 

PARI, inhalatori

CARDIOLINE, ECG aparati, holteri ECG-a i pritiska

ELMASLAR, uređaji za sukciju

TRISTEL, dezinfekciona sredstva

GIMA, reanimacioni setovi, žanet špricevi

SHENZHEN CREATIVE INDUSTRIES, pulsoksimetri

IAA SURGICAL, hirurški instrumenti

KONTAKT

Povežimo se

Inel DOO Srbija

Vaš pouzdan partner u medicinskoj industriji već 28 godina.